Korte Lijnen tussen Gezondheid en Werk

Deurne

 

De Hoeksteen

Bedrijfsarts houdt onafhhankelijk spreekuur in Deurne

Hebben uw gezondheidsklachten negatieve gevolgen voor het solliciteren, voor het vinden van een geschikte baan, of vormen ze een belemmering om iets te ondernemen?

Hebben uw gezondheidsklachten negatieve gevolgen voor uw vrijwilligerswerk of activiteiten op het gebied van mantelzorg?

Hebben uw gezondheidsklachten negatieve gevolgen voor uw werk of studie (moeite om het werk of de studie vol te houden, ziekteverzuim)?

Is er een probleem op uw werk dat u met de dokter wilt bespreken?

Als u (of iemand in uw omgeving) een of meer van deze vragen met 'ja' beantwoordt is het goed om eens een afspraak met de bedrijfsarts te maken. Aan deze afspraak zijn geen kosten verbonden.

Mede op verzoek van de huisartsen werkt in Deurne sinds 2009 een onafhankelijk bedrijfsarts. U kunt bij deze arts terecht voor gezondheidsvragen die met uw werk te maken hebben, maar ook voor vragen over gezondheidsproblemen in vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere bezigheden. Ook als uw gezondheid u bijvoorbeeld verhindert om een stap te kunnen zetten naar een betaalde baan.

De opzet van dit initiatief van enkele huisartsen, Stichting Welzijn Deurne (nu LEV-groep) en Gemeente Deurne is om een bedrijfsarts, of beter: ‘Arts voor Arbeid en Gezondheid’ te stationeren op een centrale, goed bereikbare plek binnen de eerstelijns gezondheidszorg. Huisartsen kunnen de Arts voor Arbeid en Gezondheid hierdoor makkelijk inschakelen bij hun begeleiding van personen met gezondheidsklachten. En de Arts voor Arbeid en Gezondheid kan zo ook zelf gemakkelijk doorverwijzen naar samenwerkende huisartsen en andere hulpverleners.

Het aanbod is bedoeld voor actieve personen, zoals zelfstandige ondernemers, freelancers, vrijwilligers en mantelzorgers, maar vooral ook voor niet-werkende personen waarvoor gezondheidsklachten een belemmering vormen iets te ondernemen.
Door al snel een verband te leggen tussen iemands gezondheid en functioneren kan hier snel en gericht op worden ingespeeld.

In 2009 en 2010 werden de consulten gesubsidieerd door het landelijke project ‘Sterk naar Werk’. In ‘Sterk naar Werk’ werkten Stichting Welder en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) samen aan de versterking van patiënten met gezondheidsklachten met als doel de participatie van deze groep te vergroten.

Om het spreekuur langer voort te kunnen zetten kreeg het project vervolgens financiele ondersteuning van: Stichting Het Vervolg en Stichting Steun Welzijnszorg.
Hiermee was voortzetting in 2011 ook grotendeels verzekerd.

Vanaf eind 2011 wordt het project gedragen door de Stichting Socuiale Gezondheid Deurne.
Binnen het project is een volgende stap gezet. Nu staat voorop, dat eerst huisartsen en andere hulpverleners ruggespraak met de bedrijfsarts houden over begeleiding en advisering. Als daaruit blijkt, dat het raadzaam is dat de cliënt het spreekuur van de bedrijfsarts bezoekt, dan volgt hiervoor een afspraak.
Een rechtstreeks bezoek of verwijzing naar het spreekuur is niet mogelijk.


Sterk naar Werk

Het project 'Korte Lijnen tussen Gezondheid en Werk' werd tot medio 2010 financieel mogelijk gemaakt door het landelijke project 'Sterk naar Werk".
Hoofddoel van ‘Sterk naar Werk’ was om via empowering de arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie van betaalde en onbetaalde werkenden te verhogen.
Meer informatie: www.sterknaarwerk.info